Animatie nieuwe website André Wils
1384 - 1750

De pastorie en het landgoed Moerenburg
1384-1750

Moerenburg was gelegen in de herdgang Loven. In eerste instantie was het als hoeve in particulier bezit (1358-1384) en vanaf 1384 tot aan de vrede van Munster in 1648 diende het als pastorie van de pastoors van de parochie Tilburg en Enschot. Hierna ging het over in handen van de predikant en vanaf 1664 vonden rentmeesters van de geestelijke goederen er hun onderkomen. Leden van de geslachten Graham en De Saint Amant hebben het uitgebouwd tot een fraai landgoed.

Charles Graham
Na de dood van zijn vrouw en moeder bleef kolonel Charles Graham eenzaam achter op het statige landgoed Moerenburg. In 1697 besloot hij dan ook om Moerenburg te verkopen. Voor 8000 gulden gaan het huijs Moerenburgh met de hoeve en landerijen, met uitzondering van den Heuvel Acker, over op Philippe Claude de Saint-Amant.
In opdracht van Staatse officier Philippe Claude de Saint Amant is een schilderij gemaakt zoals het destijds eruit heeft gezien.
De enige tastbare herinneringen aan dit gebouw is een achttiende-eeuws schilderij en twee schild dragende hardstenen leeuwen met de familiewapens van De Saint Amant en van zijn vrouw Elisabeth de Claer. In 1750 werd huize Moerenburg afgebroken.

18e eeuw anoniem schilderij van t’ Huijs Moerenburgh

Vroeg achttiende-eeuws anoniem schilderij van t’ Huijs Moerenburgh.
Vermoedelijk is het de Staatse officier Philippe Claude de Saint Amant geweest die Moerenburg verfraaid heeft, zoals het te zien is op dit schilderij.
We zien Huize Moerenburg dat is uitgegroeid tot een zeer fraai landgoed, compleet met een gracht een toegangspoort, geflankeerd door twee zuilen, waarop twee schild dragende leeuwen en links en rechts van het landgoed een duiventil.

twee schildragen leeuwen

Familiewapens van De Saint Amant & De Claer.
Op de zuilen van het toegangshek van Huize Moerenburg stonden twee hardstenen leeuwen...
Ze zijn ook te zien op het schilderij.
De wapens stellen respectievelijk die van de families De Saint Amant (linksboven) en De Claer (rechts boven) voor.

Philippe Claude de Saint Amant en De Claer
Philippe Claude de Saint Amant  1646 - 1717 en Elisabeth  de Claer  .... - 1716

Na vele jaren van de ene garnizoensplaats naar de andere te zijn getrokken, vestigde Philippe Claude de Saint Amant (1646-1717) (links) zich samen met zijn vrouw Elisabeth de Claer (….-1716)(rechts) op de door hem in 1697 aangekochte buitenplaats Moerenburg te Tilburg Belde portretten zijn geschilderd door Jan Vollevens in 1713.

Huize Moerenburg wordt afgebroken

Na zijn overlijden - Philippe Claude de Saint Amant (1646-1717) - ging het complex over aan zijn kinderen Albertina Maurice, Philip Charles en Charles Mathurin de Saint Amant. Leden van de geslachten Graham en De Saint Amant hebben het uitgebouwd tot een fraai en statig landgoed. Uiteindelijk kwam Moerenburg in 1739 in handen van de kinderen van luitenant-kolonel Charles Mathurin de Saint Amant.
Zij hebben echter geen moeite gedaan het landgoed voor de familie te behouden en hebben het in 1750 laten slopen.

Al het bruikbare bouwmateriaal dat bij de sloop van de gebouwen vrijkwam werd verkocht; 'de materiale van de Heeren huijsinge genaemt Moerenborg (...) bestaende in Steenen, houtwerk, pannen, leijen, loot, ijserwerk, cosijnen, deure, vensters, glasen'. Dat men daarbij grondig te werk ging blijkt wel uit het feit dat er vrijwel geen funderingen uit deze periode meer zijn aangetroffen. Alle bakstenen werden uitgebroken
en wat achterbleef waren enkele uitbraaksleuven met puin. Met de rest van het bouwpuin werd de gracht gedempt. Deze puinlagen bestonden onder meer uit bakstenen, plavuizen, wandtegels, pleister, mortel, dakpannen, daklood en loodstrips van glas-in-loodramen.

Hiermee was een eind gekomen aan het eens zo fraaie landgoed Moerenburg.
Vijf eeuwen lang hadden de pastorie en het landgoed het gezicht van de herdgang Loven bepaald. Was het bij de aankoop door de abdij van Tongerlo niet meer dan een eenvoudige hoeve, in de eerste helft van de 18e eeuw moet het een lust voor het oog zijn geweest. In die vijf eeuwen hebben zich op Moerenburg gebeurtenissen van zeer uiteenlopende aard afgespeeld. Met de afbraak in 1750 ging voor Tilburg een voor de historie belangrijk gebouw verloren. Nu zijn het nog slechts de archiefbronnen, de twee schild dragende leeuwen, het schilderij en de onlangs opgegraven fundamenten de bewijzen dat er ooit een huize Moerenburg in Tilburg is geweest.

Klik hier en ga naar de virtuele tour Landgoed Moerenburg.
Klik hier en ga naar de pagina Huize Moerenburg.
Klik hier en ga naar de pagina wow-slider-13 Landgoed Moerenburg..

bolpanorama.nl
[Home] [Nieuws] [Wilhelminakanaal] [40-45] [Gallerijen] [Projecten] [Goirkese kerk] [Terug in de tijd 1] [Brabant Weekend] [Bolpanorama] [Huize Moerenburg] [Lichtshow St Jozefkerk] [75 jaar bevrijding] [De langste dag] [Google maps] [Contact]